Sådan sikrer du bedre overblik og øget effektivitet med timeregistrering

Timeregistrering er nu lovpligtig for alle medarbejdere i virksomheder i EU. Men selv om det kan virke som en unødvendig genindførelse af stempeluret, er der en lang række fordele med tidsregistrering. Handyman Mobil Timeregistrering sikrer overblik, øger produktiviteten og skaber bedre planlægning. Og så er systemet både nemt og hurtigt.

 

Nøjagtig fakturering og lønudbetaling

Handyman Mobil Timeregistrering gør det muligt at dokumentere præcist, hvor mange timer medarbejdere bruger på hver opgave eller projekt. Dette sikrer, at kunderne bliver faktureret korrekt for det udførte arbejde, og at medarbejderne modtager den korrekte løn for deres arbejdstid.

Øget produktivitet

Med et tidsregistreringssystem kan ledelsen analysere, hvordan medarbejdere bruger deres tid, og identificere spildtid. Dette kan føre til optimering af arbejdsprocesser og forbedring af produktiviteten.

Bedre planlægning og ressourcestyring

Handyman Mobil Timeregistrering giver et klart billede af medarbejdernes tilgængelighed og arbejdsbelastning. Dette gør det lettere at planlægge nye opgaver og projekter, sikre tilstrækkelige ressourcer og undgå overbelastning af medarbejderne.

Øget gennemsigtighed og ansvarlighed

Når medarbejderne ved, at deres arbejdstid bliver registreret og analyseret, øges deres ansvarlighed. Et tidsregistreringssystem kan motivere dem til at arbejde mere effektivt og reducere spildtid.

Forbedret kundeservice

Nøjagtig registrering af tid brugt på kundebesøg og opgaver gør det lettere at give kunderne præcise estimater og opdateringer om, hvornår arbejdet vil blive færdigt. Dette kan forbedre kundetilfredsheden og styrke kundeloyaliteten.

Overholdelse af regler og bestemmelser

Fra 1. juli 2024 er det lovpligtigt for alle arbejdsgivere i EU at indføre et tidsregistreringssystem, der registrerer medarbejdernes tid – altså i denne sammenhæng både kontoransatte og medarbejdere i marken. Handyman Mobil Timeregistrering gør det nemt at tidsregistrere for alle medarbejdergrupper og dermed overholde loven.

Data til strategiske beslutninger

De data, der samles gennem timeregistrering, kan bruges til at træffe strategiske beslutninger. For eksempel kan analyser af tidsregistreringsdata afsløre, hvilke typer opgaver der er mest tidskrævende, og hvor virksomheden kan investere i automatisering eller ekstra træning.

Forbedret projektstyring

For virksomheder, der arbejder med projekter, giver timeregistrering et klart billede af, hvor meget tid der er brugt på forskellige projekter. Et tidsregistreringssystem gør det muligt at sammenligne forventede og faktiske tidsforbrug og forbedre fremtidige tidsestimater og projektplanlægning.

Integration med andre systemer

Handyman kan integreres med andre systemer som lønsystemer, faktureringssystemer og ERP-systemer. Det skaber en sammenhængende og effektiv arbejdsgang, hvor data kun behøver at blive indtastet én gang og derefter kan bruges på tværs af forskellige systemer.

Handyman Mobil Timeregistrering gør det nemt og hurtigt at styre timer og andre omkostninger, der skal overføres til virksomhedens lønsystem. Med denne funktion kan du effektivt sikre, at løngrundlaget er korrekt, inden det overføres. Dette vil i de fleste tilfælde eliminere behovet for en tovejsintegration med lønsystemet. 

Tidsgodkendelsesmodulet i Handyman har et standard XML-format, der kan bruges til at importere data til lønsystemet. Vores konsulentafdeling har også sin egen løsning, hvor vi kan konvertere til alverdens formater, som de forskellige lønsystemer kan importere. Her kan vi også foretage justeringer og beregninger, inden data importeres til lønsystemet.

Handyman Mobil Timeregistrering – en samlet mobil løsning

Handyman tilbyder en lang række funktioner til mobil tidsregistrering. Systemet kan tilpasses efter behov: Et simpelt ur kan registrere start- og sluttid for opgaven. Og det kan suppleres med en komplet arbejdstidsregistrering til lønregnskab og ordredataindtastning til fakturering af arbejdstid og materialeforbrug til kunden. Afhængigt af licensen og konfigurationen kan tidsregistrering med Handymans mobilsoftware registrere forskellige detaljer i en opgave, såsom:

 • Medarbejder-id
 • Løntype / tidstype / lønartikel
 • Antal / antal timer
 • Starttidspunkt / Start
 • Sluttidspunkt
 • Kommentar som fritekst
 • Andre dimensioner, f.eks. bærere, omkostningsenhed, projekt
 • Faktureringssats
 • Geokoordinater / GPS-oplysninger
 • Kilometer / afstand ved bestilling af rejsetid
 • TMS-modulet (ekstraudstyr) gør det nemt at booke køretid, arbejdstid og pausetid ved blot at trykke på knapperne på stopuret i tidsregistreringsappen. 
 

Handyman optimerer alle processer inden for field service management i servicevirksomheder. Over 45.000 teknikere fra nordiske og tyske service- og montagevirksomheder bruger dagligt Handyman til projektstyring, sagsstyring, ordrestyring, serviceplanlægning og ressourceplanlægning. Systemet skaber rammerne for en nem elektronisk serviceproces og informationsudveksling mellem teknikere og montører i marken og medarbejderne på kontoret.