Bestil databehandlingskontrakt fra GSGroup Deutschland GmbH

For at sikre, at vores kunders data er underlagt det samme beskyttelsesniveau i hele organisationen, forfølger GSGroup en ensartet tilgang i hele koncernen. Databehandleraftalen indgås derfor med det norske moderselskab GSGroup AS. Det er formuleret på en sådan måde, at det omfatter alle datterselskaber, især GSGroup Deutschland GmbH.

Sådan fortsætter du med indgåelsen af kontrakten:

Vælg den rigtige kontrakt nedenfor i henhold til de produkter, du bruger:
Handyman eller
Guard Systems (Fleetsystem / SpotGuard)
Udskriv dokumentet i to eksemplarer
Udfyld de steder, der er markeret med gult i begge kopier
Side 1: Din virksomhed
Side 9 (bilag 1): Dine kontaktpersoner
Underskriv kontrakten i begge eksemplarer på side 7 med angivelse af sted og dato
Send de to udfyldte og underskrevne kopier tilbage til GSGroup:
GSGroup Deutschland GmbH

Selkamp 12 Annoncer

44287 Dortmund

Vi sender dig derefter en kopi underskrevet af os

Vælg din databehandleraftale