Handyman Office

Tjen mere på dine serviceopgaver og servicekontrakter. Handyman til Mobil og kontor sikrer dig en effektiv sags-, projekt- og ordrestyring.

ordrestyring, projektstyring og sagsstyring i ét system

Ordrestyring, projektstyring og sagsstyring i ét system. Handyman Office-appen til serviceledere og medarbejdere på kontoret sikrer en effektiv ordrestyring, sagsstyring og projektstyring. Field Service Management-systemet giver dig et løbende opdateret overblik over alle arbejdsordrer og opgaver, ja over hele din servicevirksomhed. I Handyman Office kan du hurtigt bearbejde åbne opgaver, identificere forbedringspotentialer, gribe målrettet ind og tilpasse systemet efter dine behov.
Handyman-Resource-Planner-Laptop.png

Ordrestyring OG SAGSSTYRING giver Overblik over alle ordrer

Ved hjælp af Handyman Office har brugeren altid overblik over alle aktuelle og planlagte serviceopgaver. Derudover er nemme søge- og filterfunktioner tilgængelige, ligesom forskellige rapporter i ordrestyringen. Visningen af de serviceopgaver og -ordrer, der skal administreres, kan filtreres individuelt efter forskellige kriterier såsom status, ordretype, prioritet, start-/slutdato osv. Det skaber overblik over ordrestyringen og sagsstyringen og indblik i virksomheden.

Handyman Office Field Service Management husker disse indstillinger for hver bruger, så den enkelte bruger kan vælge den indstilling, der passer bedst til opgaverne. Alle historiske data på ordrer og opgaver er også tilgængelige, og det giver mulighed for til enhver tid at hente en ordrehistorik for hver kunde.

Ordrestyring til teknikeren

Stort set alle funktionerne i Handyman Mobil er også tilgængelige i Handyman Office. På den måde kan medarbejdere på kontoret også registrere tider, booke materialer og udfylde tjeklister.

Det betyder nem ordrestyring og sagsstyring: alle kendte oplysninger om kunder, kontakter, lokationer, jobbeskrivelser, nødvendige materialer osv. kan registreres af medarbejderne på kontoret. Du kan vedhæfte fotos, dokumenter eller tegninger til ordren og dokumentere din kommunikation med kunden. Reservedele, som teknikeren under alle omstændigheder skal udskifte, kan også registreres.

Alle data registreret i ordrestyrings-systemet Handyman Office er umiddelbart tilgængelige for serviceteknikeren i Handyman Mobile. Med kun et enkelt klik har han alle de data, der skal bruges, for at kunne behandle ordren og skabe en nem ordrestyring og sagsstyring.

pexels-andrea-piacquadio-3760093-scaled.jpg
pexels-andrea-piacquadio-3756679-scaled.jpg

Ordrestyring - også efter opgaverne er udført

Når arbejdet er færdiggjort på den mobile enhed, kan montørens indtastninger suppleres og rettes i ordrestyrings-systemet på kontoret. Handyman Office har forskellige sagsstyrings-funktioner til at gennemføre efterbehandlingen af opgaver hurtigt, effektivt og grundigt. Muligheden for at godkende hele opgaven eller individuelle tids- og materialeindtastninger er særlig nyttig. Ordrer kan udskydes – for eksempel hvis du skal vente på en faktura fra en underleverandør. Det giver en nem og smidig ordrestyring og sagsstyring: Medarbejderne på kontoret har altid overblik over, hvilke ordrer og varer, der stadig skal kontrolleres, og hvilke, der er klar til fakturering.

Handyman Office kan automatisk prissætte hver vare baseret på informationer, du angiver.

Arbejder du med eller uden et ERP-system?

Funktionerne til ordrestyring, projektstyring og sagsstyring i Handyman Office dækker hele din field service management proces – også selvom du ikke ønsker at bruge eller tilslutte et ERP-system:

  • Forvaltning af kundebase
  • Styring af den installerede base (objekter / enheder / maskiner, som du leverer tjenester på)
  • Automatisk generering af serviceordrer baseret på din serviceplan
  • Servicehistorik for alle ordrer pr. kunde, placering og enhed
  • Vedligeholdelse/import af artikelstamdata og priser
  • Udarbejdelse af tilbud
  • Oprettelse af ordrer
  • Regler for automatisk fastsættelse af kundens pris
  • Udarbejdelse af fakturaer
  • Dashboard, rapporter og evalueringer

Har du nogle af disse funktioner i dit ERP-system i dag (såsom MS Navision, MS Business Central eller SAP) og vil du gerne bruge dem sammen med Handyman? Så brug Handymans ERP-interface, der passer til dit system.

pexels-andrea-piacquadio-3760613-scaled.jpg
pexels-andrea-piacquadio-3756679-scaled.jpg

Tilpasning til dine behov

Handyman Office giver dig mulighed for at tilpasse systemet til dine behov gennem en letforståelig grænseflade. Du opretter dine egne tjeklister og serviceformularer, definerer rettighederne for de enkelte brugergrupper og administrerer ordbøger og obligatoriske poster for dine teknikere.

Hvis det er nødvendigt, kan Handyman suppleres og udvides med forskellige valgfrie moduler til ordrestyring og field service management. Helt individuelle udvidelser, der er helt skræddersyet til dine specifikke krav, er også mulige.

Handyman er tilgængelig on-premise eller som et cloud-tilbud.